Przejdź do treści

Fundacja Niepodzielni

Konsultacje
niskobudżetowe

Oferujemy konsultacje psychologiczne dostępne dla każdego. Nasza oferta obejmuje konsultacje niskobudżetowe, które kosztują jedynie 55 zł za 50 minut sesji. Chcemy umożliwić szerokiemu gronu osób dostęp do wsparcia psychologicznego, bez obciążania portfela.

1. Zarezerwuj wizytę

W kalendarzu poniżej wybierz dogodny dla ciebie dzień i godzinę aby zarejestrować wizytę.

2. Opłać wizytę

55 zł za 50 min konsultacji
KONTO PLN: 80 1140 2004 0000 3202 8244 8469
lub BLIK 880 155 618

3. Spotkaj się z psychologiem

W siedzibie Fundacji (ul. Adama Mickiewicza 35 w Poznaniu) lub online.

Karolina Roszkowska

Psycholożka

Członek – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej
PL and ENG(below)
Członek- European Health Psychology Society European Health Psychology Society ID 6793
Psychologia to moja pasja, stworzona do pracy z innymi dla nich i z nimi. Najlepszym prezentem, jaki możemy dla siebie zrobić, jest bycie naszym najlepszym przyjacielem i trenerem.
Member of European Health Psychology Society European Health Psychology Society ID 6793 Member of PTTPB Polish Society for Cognitive and Behavioral Therapy
Psychology is my passion, designed to work with others for them and with them. The best gift we can do for ourselves is being our own best friend and coach.

Zawodowo magister psychologii ze specjalizacją kliniczną, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji oraz Certyfikowany nauczyciel Mindfuless w trakcie certyfikacji.
Z zamiłowania filantrop i psycholog oraz doświadczony specjalista ds. HR z ponad ośmioletnim i ciągłym stażem.

Pracuję stacjonarnie oraz online z dorosłymi, młodzieżą od 14 roku, prowadzę terapię par i małżeństw oraz rodzinną, również w języku angielskim. Pomagam osobom borykającym się z niską samooceną, lękiem społecznym, natrętnymi myślami, zaburzeniami odżywiania, prokrastynacją, perfekcjonizmem, doświadczającym kryzysu emocjonalnego, kryzysu w związku, problemów w relacjach, przeżywającym traumę, żałobę, osobom  z syndromem Borderline, DDA, ADHD.

Najważniejsza w pracy z klientem jest relacja i jego poczucie obrania odpowiedniej drogi w danym momencie jego życia.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku psychologii klinicznej. Aktualnie jestem w trakcie pełnego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz EHPS European Health Psychology Society.Ukończyłam szkolenie uważności/mindfulness MBSR i obecnie jestem w trakcie uzyskiwania certyfikatu nauczyciela uważności/mindfulness.  

Swoją pracę poddaję stałej superwizji

[ENG]
Master in Psychology with Clinical specialization, Cognitive Behavioral Psychotherapist during certification.
Philanthropist and psychologist by passion as well as experienced HR specialist with over eight years of experience and ongoing.

I work stationary and online with adults, adolescents, I conduct couples, marriage and family therapy, also in English. I help people struggling with low self-esteem, social anxiety, intrusive thoughts, eating disorders, procrastination, perfectionism, experiencing an emotional crisis, relationship crisis, relationship problems, experiencing trauma, bereavement, people with Borderline syndrome, adult children of addicts, ADHD.

The most important thing in working with the client is the relationship and his sense of choosing the right path at a given moment in his life.

I obtained a master’s degree in psychology at the SWPS University in Warsaw in the field of clinical psychology. I am currently undergoing a full 4-year psychotherapeutic training in the cognitive-behavioral approach at the Center for Cognitive Behavioral Therapy.  I am a member of the Polish Society of Cognitive and Behavioral Therapy and the EHPS European Health Psychology Society. I completed mindfulness training MBSR and am currently in the process of becoming a certified mindfulness teacher.

I subject my work to constant supervision