Przejdź do treści

Fundacja Niepodzielni

Grupa Wsparcia dla osób doświadczających samotności🤝

Wspólnota i wsparcie 🤗

Spotkania grupy to bezpieczna przestrzeń na rozmowę, w której osoby mogą dzielić
się swoimi trudnościami, osiągnięciami, a także budować nowe znajomości i sieć
wsparcia. Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy możne dołączyć na dowolne
spotkanie. Możesz wpaść, kiedy Ci odpowiada, nie musisz zobowiązywać się do uczestnictwa
w każdym spotkaniu grupy.  

Tematy spotkań💬

Tematy wyłaniają się naturalnie z wypowiedzi i potrzeb osób uczestniczących. Na
takich spotkaniach można, ale nie trzeba zabierać głosu. Aktywne uczestnictwo w
grupie pomaga jednak w osobistym rozwoju, radzeniu sobie z codziennymi
wyzwaniami oraz zmniejsza poczucie izolacji. Różnorodność doświadczeń innych
osób może pomóc zauważyć nowe perspektywy patrzenia na własne trudności oraz
dostarczyć wskazówek dotyczących różnych metod radzenia sobie.

Koordynacja i forma pomocy 🫶

Grupę wsparcia koordynuje psycholog Celine Prinz (więcej). Należy pamiętać, że
grupa wsparcia nie jest grupą terapeutyczną. Może jednak rozbudowywać repertuar
sposobów radzenia sobie, co znacznie wpływa na poprawę jakości życia. Ponadto,
jej forma pozostaje otwarta na dołączenie nowych osób na każde spotkanie.

Uczestnictwo i Regulamin📝

Spotkania są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Osoby uczestniczące obowiązuje
Regulamin uczestnictwa. Złamanie Regulaminu może oznaczać wyproszenie z Grupy
i/lub zablokowanie możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.

Serdecznie zapraszamy❤️

PRZESUŃ DATĘ W KALENDARZU NA 16.07 , 22.07 , 30.07