Przejdź do treści

Fundacja Niepodzielni

Bezpieczna przestrzeń

W centrum naszej misji fundacji leży tworzenie 
i utrzymanie bezpiecznej przestrzeni dla każdego. Nasze cele koncentrują się na zapewnieniu wsparcia, zrozumienia i wszechstronnej pomocy 
w obszarach, które są najważniejsze dla naszych podopiecznych.

Nasza fundacja dąży do tworzenia bezpiecznej 
i wspierającej przestrzeni, która jest dostępna dla wszystkich. Razem budujemy lepszą przyszłość, 
w której każdy może odnaleźć wsparcie, zrozumienie i szansę na rozwój. Dołącz do nas, aby razem kontynuować naszą misję.

Bezpieczeństwo i ochrona

Dla nas niezwykle ważne jest stworzenie środowiska, w którym ludzie czują się bezpieczni 
i chronieni przed wszelkimi formami przemocy czy dyskryminacji.

Wspólnota i wzajemne wsparcie

Działamy jako wspólnota, która oferuje wzajemne wsparcie i zrozumienie. Nasza fundacja jest miejscem, gdzie ludzie mogą się łączyć 
i wzmacniać nawzajem.

Równość i inkluzja

Dążymy do promowania równości i inkluzji, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia czy orientacji seksualnej. Nasza przestrzeń jest otwarta dla wszystkich.